دالوتنو بیا ځلی پیلیدل دځانګړوصحی تدابیر سره: دافغانستان ملکی هوایي چلند ادارې له دری میاشتی ځنډ وروسته دځانګړو صحی تدابیرو سره بیا ځلی نړیوالي الوتنی پیل کړی، او دیادونی وړده چی دری میاشتی مخکی د کویټ-۱۹ ناروغی له خپریدوسره سم نړیوالۍ الوتنی بندی شوی وی. دلازیاتو معلوماتو لپاره لاندی بریښنالیک کیکاږی. /