ازسرگیری پروازها با تدابیر ویژۀ صحی اداره هوانوردی ملکی افغانستان با تدابیری جدید، پس از سه ماه توقف به دلیل شیوع ویروس کرونا، پروازهای بین‌المللی را آغاز کرد. جزئیات دستورالعمل تهیه‌شده از سوی ادارۀ هوانوردی ملکی را در گزارش خبری دنبال کنید.