جلسه‌ ای به منظور آمادگی برای شروع مجدد پروازها دایر شد

در این جلسه که تحت ریاست داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی و با حضور غلام معصوم معصومی، رئیس تنظیم خدمات ترافیک هوایی، عتیق الله علیزی، معاون تخنیکی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، مسئول شرکت آریاناناس و مسئول شرکت هریرود دایر گردید، رئیس اداره هوانوردی ملکی بر هماهنگی میان ادارات مختلف در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، آمادگی برای آغاز مجدد پروازهای داخلی و خارجی از میدان متذکره و عملی شدن دستورالعمل که برای تنظیم عملیات هوانوردی ملکی در میدان های هوایی و برای از سرگیری پروازهای داخلی و خارجی در جریان و بعد از ویروس کرونا توسط اداره هوانوردی ملکی ترتیب و تنظیم و از طرف کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورد تایید و تصویب قرار گرفته است، تاکید نموده و برای شرکت های آریاناناس و هریرود وظیفه داد تا وسایل مورد نیاز برای شروع مجدد پروازها را تهیه نمایند. داکتر محمد قاسم وفایی زاده افزود، فراهم سازی سهولت های لازم و خدمات معیاری برای مسافرین وظیفه و مسئولیت کلیه ادارات دخیل در میدان هوایی است که باید در تمام ایام؛ مخصوصا در این روزهای کرونایی بصورت منظم صورت گیرد تا از شیوع و انتقال ویروس کرونا از طریق ترانسپورت هوایی جلوگیری گردد.


قابل ذکر است که اداره هوانوردی ملکی مطابق به رهنمود های انجمن بین المللی ترانسپورت هوایی (آیاتا) و سازمان بین المللی هوانوردی ملکی (ایکاو)، دستورالعمل شروع مجدد پروازها و نحوه فعالیت شرکت های هوایی و میدان های هوایی را تنظیم کرده و این دستورالعمل ها مورد تصویب کابینه قرار گرفته و اداره هوانوردی ملکی بر اساس این دو دستورالعمل، آمادگی لازم را برای آغاز مجدد پروازها دارد و بزودی پرواز های داخلی و خارجی تحت شرایط خاص و با رعایت تمام موارد وقایوی و صحی آغاز می گردد

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
29 جوزا 1399