دیدار رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی با رییس شرکت هوایی آریانا

محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با کپتان محمد نادر عمر رئیس و نیکولای مشاور شرکت هوایی آریانا این شرکت قبل از ظهر امروز یک شنبه (۲۰ حوت ۱۳۹۶) در دفتر کارش دیدار کرد.


در این نشست غلام جیلانی وفا معین عملیاتی و انسپکتران مصئونیت پرواز این اداره نیز حضور داشتند. در این نشست روی چگونگی آغاز پروسه Re – Certification شرکت متذکره بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
Re – Certification شرکت هوایی آریانا یکی از خواستهای دفتر مصئونیت هوانوردی اتحادیه اروپا بخاطر خروج افغانستان از لیست سیاه پرواز ها این اتحادیه می باشد. با تکمیل شدن پروسه Re – Certification شرکت هوایی آریانا یک گام دیگر به آغاز پرواز شرکت هوایی افغانی به اروپا نزدیک می شویم .
رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی تلاش دارند تا پرواز شرکت هوایی افغانستان به کشور های اروپایی آغاز گردد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
20 حوت 1396