ملاقات نماینده مردم ولایت جوزجان در مجلس نمایندگان با رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی

داکتر محمدقاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی بعد از ظهر امروز شــنبه با بکتاش ایشچی نماینده مردم ولایت جوزجان در مجلس نمایندگان در دفتر کارش دیدار و گفتگو نمود.

در این ملاقات، ضمن بحث در مورد مشکلات رفت ‌وآمد مردم ولایت جوزجان از طریق ترانسپورت زمینی، در مورد توسعه و انکشاف و تأسیسات جدید و همچنین در مورد شروع پروازها به این ولایت بحث و تبادل ‌نظر صورت گرفت. داکتر محمدقاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی به ریاست عمومی میدان های هوایی و شرکت های هوایی هدایت داد تا به اسرع وقت پرواز های تجارتی به ولایت جوزجان را آغاز نمایند.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
29سنبله 1399