ملاقات رییس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با نماینده بانک جهانی

رییس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با آقای مکوتو سووا نماینده بانک جهانی بعد از ظهر روز چهارشنبه ۳ عقرب در دفتر کارش دیدار و گفتگو کر
در این دیدار که سید رضا موسوی رییس هواشناسی نیز حضور داشت؛ روی پلان طویل المدت این ارگان در بخش هواشناسی و مبارزه با حوادث طبیعی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
محمود شاه حبیبی رییس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی در این ملاقات در قسمت پروژه سازمان جهانی هواشناسی WMO معلومات داده و خواستار هماهنگی بیشتر فی مابین سازمان جهانی هواشناسی و پلان های بعدی بانک جهانی در قسمت ایجاد شبکه هواشناسی و سیستم هشداردهی ناشی از حوادث طبیعی شد.
رییس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی بر هماهنگی بیشتر فی مابین بانک جهانی٬ سازمان جهانی هواشناسی و USAID اشاره کرده و‌ خواهان جلسات مشترک در این زمینه شد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۳ عقرب ۱۳۹۶