بازدید رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی از جریان فعالیت های کارمندان بخش اداری

محمود شاه حبیبی رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی قبل از ظهر امروز (دوشنبه 3 ثور) از جریان فعالیت های کارمندان این اداره بازدید کرد. آقای حبیبی در جریان بازدید از شعبات کارمندان این اداره، کمبودات، مشکلات و پیشنهادات آنان را استماع کرده و به منظور حل آن به ریاست های مربوطه هدایت های لازم را صادر کرد.


رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی از تمام کارمندان خواست تا با صداقت و ایمان داری به وظایف شان رسیده گی کرده و در صورت داشتن مشکلات، ایشان را در جریان قرار دهند.
در جریان این بازدید شماری از روئسا این اداره نیز حضور داشتند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
3 ثور 1397