کپتان غلام جیلانی ‌وفا صبح امروز (یکشنبه ۱۳ جوزا) از جریان برنامه های تدریسی انستیتوت هوانوردی ملکی بازدید به عمل آورد.

کپتان غلام جیلانی ‌وفا صبح امروز (یکشنبه ۱۳ جوزا) از جریان برنامه های تدریسی انستیتوت هوانوردی ملکی بازدید به عمل آورد.


در این بازدید کپتان وفا ضمن بازدید از جریان تدریسات، شاگردان این انستیتوت را به سعی و تلاش بیشتر تشویق کرده و از استادان خواست تا مطابق به اسکجول و تقسیم اوقات، دروش شان را پیش ببرند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۱۳ جوزای ۱۳۹۷