دیدار رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با مسئولین کیمونکس

محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی بعد از ظهر امروز سه شنبه (مورخ 21 حمل 1397) با خانم کاترین معاون کیمونکس و دانیال ووس رئیس تجارت های جدید کیمونکس بحث و گفتگو کردند.


در این دیدار دو طرف پیرامون روند تطبیق پروژه های USAID بخصوص پروژه های دهلیز هوایی و زون پروسس صادرات بحث و تبادل نظر کرده و تصامیم را جهت تسریع روند این پروژه ها اتخاذ کردند.
همچنان از جانب مسئولین کیمونکس برای رئیس اداره مستقل پیشنهاد شد تا در کنفرانس U.S. Afghanistan Matchmaking Conference که در واشنگتن دی سی ایالات متحده امریکا برگزار میگردد؛ اشتراک نمایند.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
21 حمل 1397