دیدار رییس اداره هوانوردی ملکی با مسوولان بخش همکاری های انکشافی کشور دوست ایتالیا

محمود شاه حبیبی رییس اداره هوانوردی ملکی قبل از ظهر امروز (سه شنبه 6 سنبله) در دفتر کارش با داکتر مورو جیروتی رییس بخش همکاری های انکشافی کشور دوست ایتالیا و داکتر روسیلا مونتی مشاور تخنیکی این اداره دیدار کرد.


در این دیدار دو طرف پیرامون هماهنگی های بیشتر بین نهادهای دخیل و مسوول در بخش توسعه و انکشاف میدان هوایی بین المللی هرات، بحث و تبادل نظر کردند. در این مجلس تاکید صورت گرفت که همکاری های مشترک و هماهنگی میان این نهادها می تواند در زمینه تسریع روند امورات و تسهیل آن، کمک فراوان کند.
گفتنی است که کار عملی انکشاف و توسعه میدان هوایی بین المللی هرات در آینده نزدیک آغاز خواهد شد و کشور دوست ایتالیا در زمینه راه اندازی و کمک مالی این پروژه تعهد مالی داشته و همکار است.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
6 سنبله 1397