دیدار والی فراه با رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی

داکتر محمد قاسم وفایی زاده رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی با محمد شعیب ثابت والی ولایت فراه در مقر این اداره دیدار و گفتگو کرد.
دراین دیدار، درمورد توسعه میدان هوایی ولایت فراه و احداث تاسیسات جدید که بخشی از برنامه های انکشافی این اداره در ولایت فراه می باشد بحث و تبادل نظر صورت گرفت.


با توجه به موقعیت مهم جغرافیایی ولایت فراه و فراوانی تولیدات زراعتی و محلی در این ولایت، توسعه میدان هوایی متذکره و آغاز پرواز های بین المللی جهت تسهیل صدور تولیدات و فراورده های محلی به بازارهای منطقه و کشور های خلیج اهمیت خاصی دارد. ریس اداره هوانوردی ملکی در این دیدار، بر تعهد اداره برای معیاری سازی میدان هوایی یاد شده تاکید نموده و گفت که در سال مالی پیش رو تاسیسات باقی مانده و مورد ضرورت این میدان هوایی را اعمار خواهد نمود.
در این نشست مسولین شرکت الغرافه که از جمله تمویل کننده گان پروژه میدان هوایی ولایت فراه میباشد نیز حضور داشتند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
9 قوس 1398