دیدار رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه با رئیس اداره هوانوردی ملکی

داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس اداره هوانوردی ملکی امروز پنج شنبه با محترم جنرال خوشحال سعادت، رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه در دفتر کارش دیدار و گفتگو نمود.


در این ملاقات، در مورد نقش تصدی ملی محافظت عامه در تامین امنیت میدان های هوایی کشور؛ مخصوصا چهار میدان هوایی بین المللی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
23 اسد 1399