دیدار رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی با والی جوزجان

محمود شاه حبیبی رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی در دفتر کارش با مولوی لطف الله عزیزی والی جوزجان دیدار و گفتگو کرد.


در این دیدار دو طرف پیرامون مسایل مشترک کاری و برنامه های توسعه ای میدان هوایی شهر شبرغان صحبت کردند. احداث خط رنوی، ترمینل برای میدان هوایی متذکره و ایجاد فینس از جمله موضوعاتی بود که در دیدار رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی و والی ولایت جوزجان، مورد بحث قرار گرفته است.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
2 جوزا 1397