دیدار رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با قومندان بخش نیروهای هوایی ناتو در افغانستان

داکتر محمد قاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با جنرال اندریو قومندان بخش نیروهای هوایی ناتو در افغانستان دیدار کرد.


در این دیدار که غلام جیلانی وفا معین عملیاتی، سید رضا موسوی رئیس هواشناسی، امان زیب انصاری سرپرست ریاست دفتر و معصوم معصومی سرپرست ریاست خدمات ترافیک هوایی این اداره نیز حضور داشتند، روی ایجاد یک پلان مشخص و هماهنگی های بیشتر به منظور انتقال مسولیت ها در میادین هوایی بین المللی از قوایی ناتو به اداره هوانوردی ملکی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
همچنان در این دیدار روی همکاری های دو جانبه میان قوایی هوایی ناتو و اداره هوانوردی ملکی تاکید صورت گرفته و ریاست عمومی این اداره به تمام بخش ها هدایت داد تا در جهت بهبود و تقویت هماهنگی ها به صورت جدی با نیروهای ناتو همکاری داشته باشند.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
21 حوت 1397