دیدار والی ارزگان با رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی

داکتر محمد قاسم وفایی زاده رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی قبل از ظهر امروز (۲۸ میزان) با محمد شفیق اسدالله سعید والی ولایت ارزگان در دفتر کارش دیدار کرد.


در این دیدار روی چگونگی توسعه میدان هوایی و پروژه های انکشافی میدان هوایی ترینکوت بحث و صحبت مفصل صورت گرفت.
والی ارزگان از همکاری های اداره هوانوردی ملکی در راستای ساخت و ساز میدان هوایی ترینکوت اظهار قدرادانی کرده و خواستار همکاری بیشتر در قسمت توسعه و بهبود پرواز طیارات به این ولایت شد.
اداره هوانوردی ملکی وعده سپرد که در زمینه اقدامات لازم صورت خواهد گرفته و بخش های مربوطه مطابق به هدایت مقام اداره، کار توسعه میدان هوایی نامبرده را از نزدیک نظارت می کند.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه