تدویر جلسه اختصاصی شورای عالی اقتصادی تحت ریاست جلالتمآب رئیس جمهور

در این جلسه تمام اعضا از جمله ‌محمود شاه حبیبی رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی اشتراک کرده بودند. در این جلسه شورای عالی اقتصادی که بصورت اختصاصی تدویر یافته بود؛ هیاتی اعزامی کشور دوست جمهوری ازبکستان به ریاست معاون صدر اعظم و وزیر مالیه این کشور و نمایندگان بانک سرمایه گذاری زیر بنایی آسیایی یا AIIB نیز اشتراک داشتند