دیدار رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با یکی از مسئولین USAID

محمود شاه حبیبی رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی امروز دوشنبه در دفتر کارش با داکتر چارج بلینا یکی از مسئولین USAID دیدار کرد.


دراین دیدار روی چگونگی انجام امکان ( feasibility study) شش پروژه که قرار است در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی راه اندازی شود؛ بحث و گفتگو کردند.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
14 جوزا 1397