رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با نماینده سازمان جهانی هواشناسی در افغانستان دیدار کرد

محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی قبل از ظهر امروز (دوشنبه 25 جدی) در دفتر کارش با فاتح کایا نماینده سازمان جهانی هواشناسی در افغانستان، دیدار کرد.


در این دیدار که سید رضا موسوی رئیس هواشناسی نیز حضور داشت؛ پیرامون همکاری های مشترک با این سازمان و بخش هواشناسی اداره مستقل هوانوردی ملکی، بحث و صحبت صورت گرفت.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
25 جدی 1396