آغاز ساخت‌وساز لیلیه برای کارمندان اناث میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی