dir="rtl"> زندگی نامه | Civil Aviation Authority of Afghanistan. 2017

زندگی نامه

زندگی نامه

بیوگرافی داکتر محمد قاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی

داکتر وفایی زاده متولد سال ۱۹۸۰ میلادی در ولسوالی ورس ولایت بامیان است. وی مکتب را در لیسه عالی ولسوالی پنجاب به اتمام رسانیده است؛ و در سال ۲۰۰۵ از پوهنحی ژونالیزم پوهنتون کابل به درجه لیسانس فارغ التحصل گردیده است. داکتر وفایی زاده در سال ۲۰۰۷ با استفاده از بورسیه برای ادامه تحصیلات عالی عازم کشور جاپان شد و ماستری اش را در بخش ارتباطات بین المللی از دانشگاه کانازاوا چاپان در سال ۲۰۰۹ بدست آورد که تیزس ماستری اش ازطرف دانشگاه بحیت بهترین تحقیق سال شناخته شد. وفایی زاده دکترای خویش را در عرصه روابط بین الملل نیز در همین دانشگاه به اتمام رسانیده است.

وی در تحقیقات اش بالای حکومتداری، ملت سازی، سیاست های قومی، مردم سالاری و بنای صلح در کشورهای پسا منازعه تمرکز نموده است . داکتر وفایی زاده در دارالانشای شورای وزیران بحیث کارشناس اجتماعی وفرهنگی اجرای وظیفه نموده است، ومدت زیادی در رسانه های افغانستان کار نموده اند، از جمله در هفته نامه مردم بحیث مدیر مسئول و در هفته نامه میثاق وحدت بحیث سردبیر کار کرده است.

از سال ۲۰۱۳ بدین سو داکتر وفایی زاده بحیث معین پلان وپالیسی اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان اجرای وظیفه می نماید، در این مدت زمان داکتر وفایی زاده دیدگاه ها و ماموریتهای واضح را برای پیشرفت سکتور هوانوردی ملکی ارایه نموده است و در وضع و اصلاح قوانین موجود در عرصه هوانوردی ملکی، توسعه زیربناها و معیاری سازی هوانوردی ملکی کشور سهم شایسته و به سزا داشته است.

داکتر وفایی زاده در پهلوی مشاغل کاری، چندین کتاب تالیف نموده است که شامل: کتاب سیاست ورزی قومی و بنای صلح در افغانستان می باشد. از وی چندین مقاله علمی در ژورنالهای بین المللی به چاپ رسید است که میتوان از مقاله علمی: سیاست قومی، احزاب قومی و آینده بنای صلح دموکراتیک؛ مقاله همکاری بین المللی در بنای صلح پس از منازعه( مطالعه موردی کمبودیا و افغانستان). جزوه جوانان و پروسه انتقال در افغانستان؛ جزوه سیاست قومی و اشتراک سیاسی جوانان در افغانستان نام برد.