dir="rtl"> اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد | Civil Aviation Authority of Afghanistan

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اداره هوانوردی ملکی در نظر دارد، پروژه تدارک البسه بهاری و زمستانی اجیران و کارمندان فنی اداره هوانودری ملکی را به شرکت محترم نوی قریشی لمیتد دارنده جواز شماره 371 که آدرس آن شرکت مقابل مسجد پول خشتی کوچه کهنه فروشی، مرکز کابل، بوده به قیمت مجموعی (3573060 ) سه ملیون و پنج صد و هفتاد و سه هزار و شصت افغلانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند. میتواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تدارکات اداره هوانوردی ملکی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده، الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منتقد نخواهد شد.