dir="rtl"> میدان هوایی بین المللی احمد شاه بابا | Civil Aviation Authority of Afghanistan

میدان هوایی بین المللی احمد شاه بابا

 

میدان هوایی بین المللی احمد شاه بابا در سالهای ۱۹۵۶ الی ۱۹۶۲ در جنوب شرق شهر قندهار اعمار و تاسیس گردیده است، این میدان هوائی در حدود ۱۶ کیلومتر از شهـــــــر قندهار فاصله داشته و ارتفاع ان از سطح بحر در حدود (1017) متر میباشد.

این میدان از لحاظ کتگوری میدان های هوائی در افغانستان بشکل بین المللی(International) و داخلی مورد استفاده قرار گرفته و درسال های اخیر انکشاف و باز سازی مجدد گردیده  که در حال حاضر زون غرب کشور را از لحاظ پرواز های ملکی و نظامی با مرکز وصل میسازد.

میدان هوائی بین الملی احمد شاه بابا دارای خدمات هوائی و زمینی مانند خط رنوی به طول (3200) متر و عرض (45) متر، تکسوی با چندین شاخه، اپرون ها ، تعمیر ترمینل ، تاسیسات ذخایر تیل،تعمیر استیشن هواشناسی معه تجهیزات ان، دستگاه های (V-Sat)، تعمیر کنترول تاورو دستگاه های مخابره مجهز میباشد.

میدان هوائی بین المللی احمد شاه بابا از جمله دومین میدان هوائی بین المللی در کشور بوده که روزانه بیشتر پروازهای نظامی، خارجی و داخلی در ان صورت میگیرد.

اداره مستقل هوانوردی ملکی مطابق پلان و اهداف استراتیژی و عملیاتی خویش مسئولیت فراهم اوری تسهیلات و خدمات بهتر را مطابق به معیار های استندرد درتمام میدان های هوائی کشور به عهده داشته، و همواره تلاش و کوشش نموده تا میدان های هوائی بین المللی  را بشکل استندرد مطابق به استندرد های سازمان بین المللی هوانوردی جهان (ICAO) تجهیز و انکشاف دهد.