dir="rtl"> میادین هوایی بین المللی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

میادین هوایی بین المللی

میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به فاصله ۵ کیلومتر از مرکز شهر کابل قرار دارد ویکی از مهمترین میادین هوایی کشور محسوب میگردد که مرکز بزرگ نیرویهای امنیتی نیز در اینجا واقع شده و این میادین گنجایش بیشتر از صد فروند طیاره را همزمان دارا است.

قبلا این میدان هوایی بنام میدان هوایی بین المللی کابل یاد میشد که در سال ۲۰۱۴ به پاس خدمات حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق افغانستان، این میدان هوایی توسط پارلمان و کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، رسمآ بنام میدان هوایی بین المللی حامد کرزی مسمی گردید.

این میدان هوایی در دهه اخیر بشکل مدرن توسعه داده شد و ترمینل جدید برای این میدان هوایی ساخته شده و از ترمینل سابقه آن به منظور پروازهای داخلی استفاده میشوند. در گوشه و کنار این میدان هوایی مراکز نظامی ساخته شده از جمله نیرویهای نظامی ایالت متحده امریکا، ناتو، آیساف و نیروی هوایی افغانستان و پولیس ملی افغانستان به منظور تامین امنیت مسافرین و ترمینل در این میدان حضور دارند.

میدان هوایی بین المللی مولانا جلاالدین محمد بلخی

میدان هوایی بین المللی مولانا جلاالدین محمد بلخی  در ۹ کیلومتری شرق شهر مزار شریف قرار دارد، این میدان هوایی دارای دو خط رنوی برای نسشت و برخاست برای طیارات می باشد.

میدان هوایی بین المللی مولانا در عین وقت دارای ظرفیت بیشتر از دو مسافر می باشد که یکی از بزرگترین میادین هوایی کشور محسوب میشود. ساخت اولیه این میدان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال ۱۹۵۰ میلادی صورت گرفته است که سهولت های فراوان  از ناحیه  رفت و آمد برای مردم شمال فراهم ساخته است.

اخیر ترمینل جدید به ارزش ۶۰ میلیون یورو برای این میدان هوایی ساخته شده است که ترمینل سابقه آن به منظور استفاده داخلی صورت میگیرد.

عبدالمجید سادات سرپرست میدان هوایی بین المللی مولانا

میدان هوایی بین المللی احمد شاه بابا

میدان هوایی بین المللی احمد شاه بابا در سالهای ۱۹۵۶ الی ۱۹۶۲ در جنوب شرق شهر قندهار اعمار و تاسیس گردیده است، این میدان هوائی در حدود ۱۶ کیلومتر از شهـــــــر قندهار فاصله داشته و ارتفاع ان از سطح بحر در حدود (1017) متر میباشد.

این میدان از لحاظ کتگوری میدان های هوائی در افغانستان بشکل بین المللی(International) و داخلی مورد استفاده قرار گرفته و درسال های اخیر انکشاف و باز سازی مجدد گردیده  که در حال حاضر زون غرب کشور را از لحاظ پرواز های ملکی و نظامی با مرکز وصل میسازد.

میدان هوائی بین الملی احمد شاه بابا دارای خدمات هوائی و زمینی مانند خط رنوی به طول (3200) متر و عرض (45) متر، تکسوی با چندین شاخه، اپرون ها ، تعمیر ترمینل ، تاسیسات ذخایر تیل،تعمیر استیشن هواشناسی معه تجهیزات ان، دستگاه های (V-Sat)، تعمیر کنترول تاورو دستگاه های مخابره مجهز میباشد.

میدان هوائی بین المللی احمد شاه بابا از جمله دومین میدان هوائی بین المللی در کشور بوده که روزانه بیشتر پروازهای نظامی، خارجی و داخلی در ان صورت میگیرد.

اداره مستقل هوانوردی ملکی مطابق پلان و اهداف استراتیژی و عملیاتی خویش مسئولیت فراهم اوری تسهیلات و خدمات بهتر را مطابق به معیار های استندرد درتمام میدان های هوائی کشور به عهده داشته، و همواره تلاش و کوشش نموده تا میدان های هوائی بین المللی  را بشکل استندرد مطابق به استندرد های سازمان بین المللی هوانوردی جهان (ICAO) تجهیز و انکشاف دهد.

 محمود رحمتی سرپرست میدان هوایی بین المللی کندهار

ایمیل: asad.rahmaty@gmail.com

شماره تماس:0700326165

میدان هوایی بین المللی هرات

ولایت هرات قبل از کشف اقیانوس هند در گذرگاه جاده ابریشم قرار داشت و نقش بزرگ را در تجارت میان شبه قاره هند، شرق میانه، آسیای مرکزی و اروپا بازی می‌کرد. هرات از لحاظ موقعیت جغرافیایی در طول تاریخ بستر مناسب تلاقی مدنیت‌های شرق و غرب نیز به شمار می‌رفت. ازینرو هرات یکی از گهواره‌های تمدنی تاریخ پر بار خراسان شناخته می‌شود. تاریخ سیاسی هرات پر از فراز و نشیب است.

میدان هوایی بین المللی هرات در فاصله 20 کیلومتری به سمت جنوب مرکزشهر هرات در ولسوالی گذره موقعیت دارد، این میدان هوایی که یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین میادین هوایی افغانستان است ، روزانه پرواز ها داخلی از هرات به کابل، بامیان، مزار ، نیمروز، فراه ودیگرولایت ونیز در هر پانزده روز یک پرواز خارجی از هرات به شهر مشهد ایران از همین میدان هوائی صورت می‌گیرد.

تاسیسات جدید وسابقه شامل  ترمینل داخلی و خارجی، خط رنوی، تکسوی، اپرون، تعمیر استیشن اطفائیه، تاسیسات سوختگیری، ،تعمیر استیشن هواشناسی و مرکز مخابره وترافیک فضایی بشکل اساسی اعمار و ساختمان گردیده، خط رنوی میدان هوائی بین المللی هرات دارای    m3014  طول  m45  عرض ورمپ آن40000  مترمربع بوده که ارتفاع ان از سطح بحر در حدود(1003) متر میباشد.  به منظور رهنمایی وارائه خدمات بهتر طیارات استیشن های VOR/DME  احداث ومورد استفاده قرارداده شد،توجه جدی به تامین امنیت فضایی پروازهای ملی وبین المللی مطابق به انکس 17 سازمان بین المللی ایکاو مبزول گردیده  چنانچه درحال حاضر بیشتر پروازهای  داخلی و در یک هفته دو مرتبه پروازهای بین المللی وهمچنان پرواز نظامی از این میدان هوایی بین المللی انجام میشود ، میدان هوائی بین المللی هرات از جمله  میدان هوائی  بوده که روزانه بیشترین پرواز در آن صورت میگیرد. اداره مستقل هوانوردی ملکی مطابق پلان و اهداف خویش مسئولیت فراهم اوری تسهیلات و خدمات را درتمام میادین هوائی کشور به عهده دارد

احمدشهیر صالحی سرپرست میدان هوایی بین المللی هرات

ایمیل :shahirsalehi@gmail.com

شماره تماس:0799574040