د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې مشرتابه پلاوې د خبري ناستې بشپړ رپوټ