د ملکي هوایي چلند ادارې عمومي رئیس ډاکتر محمد قاسم وفایي زاده وینا د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ