dir="rtl"> اطلاعیه اداره مستقل هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

اطلاعیه اداره مستقل هوانوردی ملکی

تعدادی از هموطنان گرامی از بالا رفتن قیمت تکت شرکت های هوایی بعد از سیلاب های اخیر و قطع راه های مواصلاتی به مقامات عالیه دولت شکایت کرده اند. اداره مستقل هوانوردی ملکی با پیگیری جدی این موضوع، در اولین قدم از تمام شرکت های هوایی ثبت شده بازپرس بعمل آورد و در نتیجه مشخص شد که هیچ یک از شرکت ها در جریان روز های اخیر، به خصوص دیروز (20 ثور) تکت های شان را بالاتر از قیمت معینه به فروش نرسانده اند.
بناء در صورتی که هموطنان از بالابردن قیمت تکت ها از سوی تراول اجنسی ها و یا نمایندگی شرکت های هوایی بیشتر از قیمت معینه و همیشگی آن سندی در دست داشته باشند به این اداره و یا وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ که مسئولیت تنظیم و کنترل فعالیت تراول اجنسی ها را بعهده دارد؛ مراجعه کنند تا در زمینه رسیدگی جدی و اصولی صورت گرفته و جلو تخلفات گرفته شود.