dir="rtl"> از هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان در اداره مستقل هوانوردی ملکی تجلیل شد. | Civil Aviation Authority of Afghanistan

از هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان در اداره مستقل هوانوردی ملکی تجلیل شد.

  دراین محفل محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی، داکتر محمد قاسم وفایی زاده معاون پلان و پالیسی، کپتان غلام جیلانی وفا معین عملیاتی، روئسا و کارمندان اداره مستقل هوانوردی ملکی اشتراک کرده بودند.
محفل با تلاوت آیاتی چند از کلام الهی و نشر سرود ملی کشور اغاز شد. لطیفه سحر آمر جندر اداره هوانوردی ضمن خوش آمدید گویی مهمانان این روز را به تمام زنان جهان و بخصوص زنان افغانستان تبریک گفت.

سپس محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی،‌ هشتم مارچ روز بین المللی همبستگی زنان جهان را به زنان کشور بخصوص کارمندان زن در این اداره، تبریک گفته و یادآور شد که برای زنان باید کارهای عملی صورت بگیرد و نقش آنها در تمام عرصه پر رنگ تر شود. وی اشاره نمود که متاسفانه در طول سال های اخیر بیشتر به برگذاری چنین محافل برای زنان اکتفا شده و کاری جدی و عملی که بتواند مشکلات شان را حل کند، روی دست گرفته نشده است.

وی تاکید نمود که هیات رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی مصمم است که نقش زنان را در این اداره بیشتر سازند و در سال آینده حضور زنان در بخش های مختلف باید به 20 فیصد افزایش پیدا کند. او از پلان های اداره برای ارتقای ظرفیت کارمندان زن صحبت نموده و گفت اداره تصمیم دارد تا کارمندان زن به پوهنتون ها معرفی نمایند تا سطح تحصیلی شان بالا برود و بتواند موثریت کاری شان را بیشتر نمایند.

آقای حبیبی از ایجاد یک کمیته زنان خبر داد که این کمیته مشکلات زنان را در اداره شناسی و به موقع با هیات رهبری در جریان قرار دهد و این کمیته بشکل منظم ماه یکبار با شخص خودش جلسه میداشته باشد تا مشکلات زنان در اداره حل گردد.

در ادامه این محفل داکتر محمد قاسم وفایی زاده معین پلان و پالیسی اداره مستقل هوانوردی ملکی صحبت نموده و ضمن تبریکی هشتم مارچ برای زنان کشور، از برنامه ها و پلانهای اداره برای ارتقای ظرفیت کارمندان زن، استخدام بیشتر آنها و کسب مهارتهای جدید برای زنان یاد آور شد.

داکتر وفایی زاده گفت، زنان نیاز دارد تا توانایی ها و مهارتهایشان را مطابق نیاز های روز و شرایط فعلی عیار سازند چون سیستم ها و شرایط به شدت در حال تغیر است و زنان مطابق شرایط روز، دانش و قابلیتهایش را افزایش دهد. اداره هوانوردی ملکی در این عرصه درنظر دارد از تمام امکانات موجود برای تقویت و حمایت زنان در این اداره استفاده نمایند. کارمندان که علاقه ادامه تحصیل دارد، اداره زمینه تحصیل برای شان فراهم خواهد نمود.

وی از شرایط کاری مصون زنان در اداره هوانوردی صحبت نمود و گفت خوشبتختانه اداره توانسته این شرایط را برای زنان فراهم نمایند تا بدون هیچ گونه مشکل و آزار و اذیت وظایف محوله شان را به پیش ببرد.

در قسمت این محفل، رئیس عمومی اداره مشکلات کارمندان زن در این اداره را شنید و برای تک تک شان جواب قناعب بخش ارایه کردند.

در اخیر این محفل تحایفی که از طرف اداره مستقل هوانوردی ملکی برای زنان در نظر گرفته شده بود؛‌ توزیع شد.

آمریت اطلاعات وارتباط عامه

19حوت 1396