dir="rtl"> تجلیل از هشتم مارچ روز بین المللی همبستگی زنان در اداره مستقل هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

تجلیل از هشتم مارچ روز بین المللی همبستگی زنان در اداره مستقل هوانوردی ملکی

دراین محفل که از طرف آمریت جندر اداره مستقل هوانوردی ملکی بر گذار شده بود کپتان حامد ظاهر سرپرست اداره مستقل هوانوردی ملکی، محمود شاه حبیبی معاون عملیاتی، داکتر محمد قاسم وفایی زاده معاون پلان و پالیسی، نمایندگان وزارت امور زنان و نماینده اتحادیه کارکنان افغانستان، روئسا و کارمندان اداره مستقل هوانوردی ملکی اشتراک کرده بودند.
محفل با تلاوت آیاتی چند از کلام الله شریف آغاز شد. سپس کپتان حامد ظاهر سرپرست اداره مستقل هوانوردی هشتم مارچ روز بین المللی همبستگی زنان جهان را به زنان کشور بخصوص زنان شاغل در این اداره تبریک گفت.
کپتان ظاهر گفت که در سیزده سال گذشته زنان در همه عرصه ها دستآوردهای قابل ملاحظه داشته اند و این امر بیانگر بالا رفتن میزان سواد، تحصیل و تجربه در میان زنان کشور است.
او افزود با وجودیکه هنوز هم زنان کشور با خشونت ها و چالش های اجتماعی زیادی روبرو اند؛ اما خوشبختانه بالا رفتن میزان مشارکت زنان در سطوح مدیریتی، سیاسی و اجتماعی آنان در امر تامین حقوق شان کمک زیادی کرده است.
سرپرست اداره مستقل هوانوردی ملکی تاکید کرد که هیات رهبری این اداره در راستای توانمند سازی و ارتقای ظرفیت کارمندان زن که در بخش های مختلف اداره مستقل هوانوردی ملکی مصروف اند؛ تلاش می نمایند.
او تصریح کرد که در طول چند سال اخیر و بخصوص بعد از جدا شدن اداره مستقل هوانوردی ملکی از بدنه وزارت محترم ترانسپورت در بخش ارتقای ظرفیت زنان شاغل در این اداره توجه جدی صورت گرفته و روی همین هدف شماری از دختران و زنان به منظور کسب دانش و تحصیل به خارج از کشور فرستاده شده اند.
در ادامه این محفل داکتر محمد قاسم وفایی زاده معاون پلان و پالسی اداره مستقل هوانوردی ملکی ضمن تبریک این روز خجسته برای زنان کشور، از مشکلات و چالش های فراروی زنان یادآوری کرد.
داکتر وفایی زاده گفت که اداره مستقل هوانوردی ملکی به منظور حل این چالش ها و زمینه سازی برای رشد و ارتقای ظرفیت در بخش زنان کارمند در این اداره، پالیسی جدیدی در امور جندر زیر کار دارد.
او تاکید کرد که این پالیسی بعد از بررسی تخنیکی وزارت محترم امور زنان و موافقت مقامات این اداره به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
معاون پلان و پالیسی اداره مستقل هوانوردی ملکی افزود که ایجاد فضای کاری مصئون برای زنان از اولویت های کاری این اداره است. او به رهبران دولت به خصوص وزارت محترم امور زنان پیشنهاد کرد که برای ایجاد فضای مصئون کاری و جلوگیری از توهین و اعمال خشونت علیه زنان کارمند، مقرره‌ای را در این زمینه تسوید و بعد از طی کردن مراحل قانونی، آنرا به تمامی ادارات دولتی بفرستند تا در روشنایی این مقرره، فرصت های اجرایی سازی و ضمانت های روانی برای فضایی مصئون کاری برای زنان در ادارات دولتی و سایر نهادها ایجاد شود.
در بخش دیگر این محفل پیام سرپرست وزارت محترم امور زنان بمناسبت روز جهانی زن به خوانش گرفته شد.
لطیفه سحر ناطق آمر جندر اداره مستقل هوانوردی ملکی ضمن سپاسگزار از توجه هیات رهبری این اداره در خصوص ارتقای ظرفیت و جایگاه زنان، از آنان خواست تا زنان را بیشتر از پیش در عرصه های مدیریتی کمک کنند.
او گفت: “خرسندیم که امسال در حالی از روز جهانی زن تجلیل می کنیم که در طول سال های گذشته زنان افغانستان با تحمل رنج ها و مشقت های فروان پیشرفت های روز افزونی را نصیب شده اند. بدون شک حضور گسترده زنان در نهادهادی دولتی و تحصیلی کشور محصول تلاش های شما همکاران عزیز و برادران ما در سطوح رهبری دولت است.”
در اخیر محفل تحایفی نقدی و معنوی که از طرف رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی برای زنان کارمند در این اداره در نظر گرفته شده بود؛‌ توزیع شد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
تلفن: 0794372002