dir="rtl"> جلسه‌ ای به منظور آمادگی برای شروع مجدد پروازها دایر شد | Civil Aviation Authority of Afghanistan

جلسه‌ ای به منظور آمادگی برای شروع مجدد پروازها دایر شد

در این جلسه که تحت ریاست داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی و با حضور غلام معصوم معصومی، رئیس تنظیم خدمات ترافیک هوایی، عتیق الله علیزی، معاون تخنیکی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، مسئول شرکت آریاناناس و مسئول شرکت هریرود دایر گردید، رئیس اداره هوانوردی ملکی بر هماهنگی میان ادارات مختلف در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، آمادگی برای آغاز مجدد پروازهای داخلی و خارجی از میدان متذکره و عملی شدن دستورالعمل که برای تنظیم عملیات هوانوردی ملکی در میدان های هوایی و برای از سرگیری پروازهای داخلی و خارجی در جریان و بعد از ویروس کرونا توسط اداره هوانوردی ملکی ترتیب و تنظیم و از طرف کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورد تایید و تصویب قرار گرفته است، تاکید نموده و برای شرکت های آریاناناس و هریرود وظیفه داد تا وسایل مورد نیاز برای شروع مجدد پروازها را تهیه نمایند. داکتر محمد قاسم وفایی زاده افزود، فراهم سازی سهولت های لازم و خدمات معیاری برای مسافرین وظیفه و مسئولیت کلیه ادارات دخیل در میدان هوایی است که باید در تمام ایام؛ مخصوصا در این روزهای کرونایی بصورت منظم صورت گیرد تا از شیوع و انتقال ویروس کرونا از طریق ترانسپورت هوایی جلوگیری گردد.


قابل ذکر است که اداره هوانوردی ملکی مطابق به رهنمود های انجمن بین المللی ترانسپورت هوایی (آیاتا) و سازمان بین المللی هوانوردی ملکی (ایکاو)، دستورالعمل شروع مجدد پروازها و نحوه فعالیت شرکت های هوایی و میدان های هوایی را تنظیم کرده و این دستورالعمل ها مورد تصویب کابینه قرار گرفته و اداره هوانوردی ملکی بر اساس این دو دستورالعمل، آمادگی لازم را برای آغاز مجدد پروازها دارد و بزودی پرواز های داخلی و خارجی تحت شرایط خاص و با رعایت تمام موارد وقایوی و صحی آغاز می گردد

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
29 جوزا 1399