dir="rtl"> کار ساخت مرحله اول پروژه میدان هوایی جدید ولایت ننگرهار افتتاح گردید | Civil Aviation Authority of Afghanistan

کار ساخت مرحله اول پروژه میدان هوایی جدید ولایت ننگرهار افتتاح گردید

کار ساخت مرحله اول پروژه میدان هوایی ولایت ننگرهار که شامل اعمار دیوار احاطه، فینس و برج های امنیتی می گردد، امروز طی محفلی توسط داکتر فضل محمود فضلی، رئیس اداره امور ریاست جمهوری ا.ا و داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با حضور داشت امانزیب انصاری، معین پلان و پالیسی این اداره، شاه محمود میاخیل، والی ولایت ننگرهار، رحمت الله یارمل، والی ولایت لغمان، نمایندگان مردم ولایت ننگرهار در شورای ملی، نصرت الله تاج، رئیس پلان و تطبیق پروژه، آمر تدارکات اداره هوانوردی ملکی و رحمت الله شجاع، آمر میدان هوایی ننگرهار در ساحه دشت گمبیری خیوه افتتاح گردید.
داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی در سخنانش ضمن تبریکی به مردم ولایات مشرقی گفت، اعمار میدان هوایی ننگرهار یک ضرورت اساسی برای مردم ولایات شرقی است.

داکتر محمد قاسم وفایی زاده گفت که میدان هوایی ننگرهار به عنوان الترنت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در شرایط اضطرار و حالات جوی نامناسب در کابل و همچنین برای وصل نمودن ولایات شرقی کشور به سایر ولایات اهمیت به سزایی دارد و با تکمیل شدن این پروژه، زمینه صدور تولیدات زراعتی ولایات شرقی کشور به بازار های منطقه و جهان نیز تسهیل گردیده و این ولایات به مارکت های کشور وصل می گردد.
رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی تصریح کرد که در حال حاضر در وضعیت اضطراری و حالات جوی نامناسب در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، طیارات در میدان هوایی بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی، احمد شاه بابا و یا هم در پشاور پاکستان نشست می کنند؛ اما با اعمار میدان هوایی ننگرهار این مشکل حل خواهد گردید. وی افزود، دیزاین بخش دوم پروژه اعمار میدان هوایی ننگرهار که شامل ترمینال مسافرین، تعمیر اطفائیه و هواشناسی، خط رنوی، تکسوی و رمپ می گردد نیز در حال تکمیل شدن است و به زودی داوطلبی آن آغاز می گردد. رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی گفت که در دیزاین ترمینال میدان هوایی ولایت ننگرهار ترکیبی از مهندسی مدرن و محلی به کار برده می شود تا فرهنگ ساختمانی کشور در آن انعکاس یابد.
داکتر محمد قاسم وفایی زاده در ختم سخنانش از کارکرد ها و زحمات انجنیر رحمت الله شجاع، آمر میدان هوایی ننگرهار ابراز قدردانی نمود.
قابل ذکر است که بخش اول اعمار میدان هوایی متذکره به ارزش ۷۹.۹ میلیون افغانی با شرکت قراردادی افغان گلوبل اپریشن به امضا رسیده است.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه.
۲۰ سرطان ۱۳۹۹