dir="rtl"> ملاقات نماینده مردم کوچی در شورای ملی با رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

ملاقات نماینده مردم کوچی در شورای ملی با رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی

داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی امروز در دفتر کارش با حمیده احمدزی، نماینده مردم کوچی در شورای ملی دیدار نمود.
در این دیدار، در مورد مشکلات مردم در بخش ترانسپورت هوایی و شروع مجدد پروازهای داخلی به صورت عادی و نورمال به صورت مفصل صحبت گردید.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
21 سرطان 1399