dir="rtl"> ملاقات سرپرست نهاد WFP با رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

ملاقات سرپرست نهاد WFP با رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی

داکتر محمدقاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی امروز چهارشنبه در دفتر کارش با هریش، سرپرست برنامه جهانی غذا در افغانستان (WFP) دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار، سرپرست نهاد WFP ضمن اظهار سپاس و قدردانی از فرصت گفتگو و همکاری‌های همیشگی اداره هوانوردی ملکی با این نهاد، وعده سپرد که در خصوص حمایت میدان‌های هوایی داخلی همکاری همه‌جانبه از جانب این نهاد صورت خواهد گرفت.
داکتر محمدقاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی از فعالیت های برنامه جهانی غذا در افغانستان (WFP) در خصوص کمک‌رسانی و همکاری‌های بشردوستانه و برنامه‌های مؤثر و مثبت در افغانستان سپاسگزاری نموده و گفت، اداره هوانوردی ملکی همیشه با این نهاد همکار خواهد بود.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
15 اسد 1399