dir="rtl"> ملاقات والی ولایت تخار با رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی و بحث روی پروژه توسعه میدان‌ هوایی این ولایت که پروسه تدارکاتی آن تکمیل گردیده است | Civil Aviation Authority of Afghanistan

ملاقات والی ولایت تخار با رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی و بحث روی پروژه توسعه میدان‌ هوایی این ولایت که پروسه تدارکاتی آن تکمیل گردیده است

 

داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی ظهر امروز با عبدالحق شفق، والی ولایت تخار در دفتر کارش دیدار و گفتگو نمود.
در این دیدار، دوطرف در مورد آخرین وضعیت پیشرفت پروژه اعمار میدان هوایی ملکی تالقان بحث و تبادل نظر نمودند.
والی ولایت تخار، ضمن اظهار سپاس و قدردانی از تلاش های رئیس و رهبری اداره هوانوردی ملکی در زمینه توسعه میدان هوایی تالقان، خواهان تسریع روند کار اداری و تدارکاتی پروژه متذکره گردید.


داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی ضمن تشریح کارهای انجام یافته؛ گفت که ایجاد و توسعه میدان های هوایی ولایات کشور، از اولویت های کاری این اداره می باشد که کارهای تدارکاتی و ارزیابی پروژه میدان هوایی تالقان تکمیل گردیده و در حال حاضر این پروژه در مرحله امضاء قرارداد رسیده است که با امضاء قرارداد پروژه متذکره به زودی کار اعمار و ساخت میدان هوایی تالقان به صورت عملی آغاز می گردد.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
15 اسد 1399