dir="rtl"> قابل‌توجه هم‌وطنان عزیز و رسانه‌های محترم! | Civil Aviation Authority of Afghanistan

قابل‌توجه هم‌وطنان عزیز و رسانه‌های محترم!

امروز، خبری در رابطه به آتش گرفتن یک فروند طیاره شرکت هوایی کام ایر در رسانه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که این خبر، موجب نگرانی تمام مردم کشور می‌گردد.
هیچ طیاره شرکت هوایی کام ایر دچار سانحه آتش‌سوزی نگردیده و تنها موردی که امروز ثبت گردیده است، این است که طیاره شرکت هوایی کام ایر از بدخشان به کابل می‌آمد که در اثر آله نشان‌دهنده برقی حالت حریق انجن درنتیجه تکان‌های شدید در هوا، علائم حریق انجن را تحریف (غلط) نشان داده که درنتیجه کپتان طیاره متوجه گردیده و بر اساس پروسیجر پروازی، برج کنترول پرواز هارا از موضوع مطلع نموده و نشست سالم و مصون را در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی انجام داده است که درنتیجه هیچ نوع زیان و آسیبی به مسافرین و طیاره رونما نگردیده است.
قابل‌ذکر است که این مشکل، فقط یک هشدار تحریف‌شده‌ای برقی بوده که چنین مسائل به‌طور عادی ندرتاً در پروازها رخ می‌دهد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
19 میزان 1399