dir="rtl"> معرفی معین عملیاتی، معین پلان و پالیسی و رئیس نظارت و ارزیابی؛ | Civil Aviation Authority of Afghanistan

معرفی معین عملیاتی، معین پلان و پالیسی و رئیس نظارت و ارزیابی؛

بر اساس حکم رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، امانزیب انصاری به‌عنوان معین عملیاتی، حسیب‌الله سروش به عنوان معین پلان و پالیسی و فرید احمد روان به عنوان رئیس نظارت و ارزیابی ادارۀ هوانوردی ملکی معرفی شدند.
در مراسمی که به این مناسبت امروز در ادارۀ هوانوردی ملکی افغانستان برگزار شد، داکتر محمدقاسم وفایی‌زاده، رئیس عمومی ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی گفت که گزینش مقام‌های تازه‌معرفی شده بر اساس شایسته‌گی و تجربۀ است که در گذشتۀ هوانوردی ملکی، توانایی‌های مسلکی و صداقت خود را به اثبات رسانیده اند.
داکتر وفایی‌زاده اضافه نمود که ادارۀ هوانوردی ملکی در چندسال گذشته دست‌آوردهای چشمگیری در زمینۀ معیاری‌سازی امور هوانوردی ملکی و تطبیق ده‌ها پروژه داشته است که همه آن برخاسته از کارکردهای کارکنان متخصص و متعهد این اداره می‌باشد.
امانزیب انصاری معین عملیاتی ادارۀ هوانوردی ملکی که جدیداً در این سِمت تقرر یافته است، قبلاٌ به عنوان مشاور ارشد و سپس به عنوان معین پلان و پالیسی این اداره کار کرده است.
آقای انصاری با بیان برخی کارکردهای گذشته اش در این اداره که سبب رشد و توسعۀ سکتور هوانوردی کشور شده است، تأکید ورزیدند که در زمینۀ‌های مختلف انکشاف و معیاری‌سازی هوانوردی ملکی نیازمندی جدی احساس می‌شود و در نظر دارد که طی برنامه‌‎ها و پلان‌هایِی که روی دست دارد، به رفع آن می‌پردازد.
در همین حال، حسیب الله سروش معین پلان و پالیسی ادارۀ هوانوردی ملکی که قبلاً به عنوان مشاور ارشد انکشاف میدان‌های هوایی و در 14 ماه گذشته به صفت رئیس میدان هوایی بین‌المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی کار می‌کرد، تأکید ورزید که با اتکأ به تجربۀ چندین سال کار در امور هوانوردی ملکی، تلاش خواهند کرد تا تحولات مهمی در راستای تعدیل قوانین و مقررات و سایر امور محوله به وجود آورند.
دفتر مطبوعاتی اداره هوانوردی ملکی
28 عقرب 1399