dir="rtl"> جلسه مشترک میان رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی، معاون وزارت دفاع ملی، رهبری شرکت هوایی آریانا و شرکت هوایی کام ایر جهت انتقال محصلین وزارت دفاع ملی به خارج از کشور | Civil Aviation Authority of Afghanistan

جلسه مشترک میان رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی، معاون وزارت دفاع ملی، رهبری شرکت هوایی آریانا و شرکت هوایی کام ایر جهت انتقال محصلین وزارت دفاع ملی به خارج از کشور

امروز (۵ جدی ۱۳۹۸) جلسه مشترک میان رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی، معاون وزارت دفاع ملی، رهبری شرکت هوایی آریانا و شرکت هوایی کام ایر جهت انتقال محصلین وزارت دفاع ملی به خارج از کشور در مقر اداره هوانوردی ملکی برگزار شد. در این نشست، نخست خانم منیره یوسف زاده معاون وزارت دفاع ملی کشور به خاطر تدویر جلسه، از اداره هوانوردی ملکی تشکری نموده و بعد در مورد انتقال محصلین وزارت دفاع ملی به خارج از کشور؛ مخصوصاً کشورهای ترکیه، هند و امارات متحده عربی جهت تحصیل صحبت نموده و خواستار سهولت‌ها برای محصلین از جانب ایرلاین ها گردید. وی افزود، وزارت دفاع ملی سالانه ۸۰۰ الی ۱۲۰۰ محصل را جهت تحصیل به خارج از کشور ارسال می‌نمایند.


در ادامه داکتر محمدقاسم وفایی زاده رئيس عمومی اداره هوانوردی ملکی گفت، یک تیم مشخص برای ترتیب یک تفاهم‌نامه MOU مشخص بین وزارت دفاع ملی، شرکت هوایی آریانا و شرکت هوایی کام ایر موظف گردد و بعد از ترتیب، تفاهم‌نامه بین نهاد های متذکره به امضاء برسد. وی افزود، با امضای این تفاهم‌نامه و اولویت دادن به شرکت‌های هوایی داخلی در حصه انتقال دادن نیروهای امنیتی کشور، از یک‌سو شرکت‌های هوایی داخلی ما تشویق گردیده و از سوی دیگر، از ایجاد Black Market جلوگیری صورت می‌گیرد.
رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی از شرکت‌های هوایی آریانا و کام ایر خواست که جهت تشویق و حمایت از نیروهای امنیتی، یک تخفیف مشخص مطابق به نرخ روز مارکیت، در قسمت تنظیم تکت های شان در نظر بگیرند.
عالم شاه ابراهیمی رئيس شرکت هوایی آریانا گفت، ما در زمینه، آماده هر نوع همکاری بوده و حتی می‌توانیم یک User مشخص به وزارت دفاع ملی جهت اجرای تکت ها ایجاد نماییم. حاجی داود شریفی نماینده شرکت کام ایر، نیز اعلان همکاری نموده و گفت شرکت هوایی کام ایر آماده است، الی ۲۵٪ تخفیف در حصه تکت محصلین وزارت دفاع ملی در نظر بگیرد.
در اخیر تأکید گردید که تفاهم‌نامه متذکره در اسرع وقت توسط تیم های تخنیکی وزارت دفاع ملی، شرکت هوایی آریانا و شرکت هوایی کام ایر جهت امضاء بین این سه نهاد ترتیب گردد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
5جدی 1398