dir="rtl"> ملاقات جداگانه جناب اکبر سلطانزاده رئیس کمیسیون مواصلات ‌و مخابرات ولسی جرگه و حاج عبدالرشید عزیزی نماینده مردم هلمند در شورای ملی با رئیس اداره هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

ملاقات جداگانه جناب اکبر سلطانزاده رئیس کمیسیون مواصلات ‌و مخابرات ولسی جرگه و حاج عبدالرشید عزیزی نماینده مردم هلمند در شورای ملی با رئیس اداره هوانوردی ملکی

رئیس کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه در دیدار با رئیس اداره هوانوردی ملکی بر اهمیت سکتور هوانوردی ملکی در تامین اتصال منطقوی و ارتباطات سریع ترانسپورتی تاکید نموده و از روند معیاری سازی و اصلاحات در این سکتور استقبال نمود و گفت که کمیسیون مواصلات و‌مخابرات از هر نوع اصلاحات اساسی که موجب بهبود وضعیت سکتور ترانسپورت هوایی و بالا رفتن کیفیت خدمات به مسافرین گردد حمایت می نماید . وی همچنین از رئیس اداره هوانوردی ملکی خواست تا در جهت بهبود ارائه خدمات به مسافرین و نوع برخورد آنان با مراجعین توجه جدی نماید.


همچنین در دیدار جداگانه ای، حاج عبدالرشید عزیزی نماینده مردم هلمند، به استفاده موثر از تاسیسات زیربنایی هوانوردی در ولایت هلمند تاکید نموده و توسعه ترانسپورت هوایی را برای رشد اقتصادی کشور مهم توصیف نمود و از اقدامات رهبری اداره هوانوردی اظهار خرسندی نمود.
رئیس اداره هوانوردی ملکی، نیز ضمن قدردانی از حمایت نمایندگان مردم از اصلاحات در سکتور هوانوردی و تلاش های موجود برای سپری نمودن تفتیش سازمان ایکاو که پیش شرط خروج از لیست سیاه اتحادیه اروپا نیز می باشد، وعده داد که به موارد یاد شده از سوی نمایندگان مردم توجه جدی نموده و در رفع عاجل مشکلات اقدام می نماید.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۷ حوت ۱۳۹۸
=====