dir="rtl"> اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا از مرزهای هوایی کشور طی جلسه‌ی تحت ریاست رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی بررسی گردید | Civil Aviation Authority of Afghanistan

اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا از مرزهای هوایی کشور طی جلسه‌ی تحت ریاست رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی بررسی گردید

در این جلسه که تحت ریاست داکتر محمدقاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی و با حضور عالم شاه ابراهیمی رئیس شرکت هوایی آریانا، مازن قورشه رئیس شرکت آریانا ناس، بشیر احمد رئوفی سرپرست ریاست عمومی میادین، عبدالرحمن عزیزی سرپرست ریاست میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی و احمدالله فیضی سرپرست ریاست امنیت اداره هوانوردی ملکی، در مقر این اداره دایر گردید، در مورد جلوگیری از شیوع و انتشار ویروس کرونا در کشور بحث گردیده و تصامیم لازم اتخاذ گردید.


داکتر محمدقاسم وفایی زاده، رئیس اداره هوانوردی ملکی گفت که طبق گزارش سازمان صحی جهان، ویروس کرونا هنوز یک تهدید جدی برای تمام کشورها است و باید کلیه تدابیر لازم برای حفاظت از کارمندان میدان‌های هوایی شامل بخش‌های نظامی، ملکی و مسافرین روی دست گرفته شود.
در این نشست، رئیس اداره هوانوردی ملکی به رئیس میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی و شرکت آریانا ناس وظیفه داد تا به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، کارمندان در داخل ترمینال و در حین اجرای وظیفه و چک مسافرین، از دستکش و ماسک استفاده نموده و برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا از طریق دستگاه های بایومتریک در بخش ارایول مسافرین ، از مواد ضدعفونی استفاده شود. همچنین رئیس اداره هوانوردی ملکی، به مسئولین شرکت‌های متذکره وظیفه داد تا به‌منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، مواد ضدعفونی‌کننده را به اسرع وقت تهیه نموده و تا زمان رفع تهدید، طیارات بعد از هر پرواز ضدعفونی گردند و به‌سلامت مسافرین اولویت و اهمیت فوق‌العاده داده شود.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۷ حوت ۱۳۹۸