dir="rtl"> ملاقات رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی با مقامات اداره هوانوردی ملکی امارات متحده عرب | Civil Aviation Authority of Afghanistan

ملاقات رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی با مقامات اداره هوانوردی ملکی امارات متحده عرب

محمودشاه حبیبی رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی که در رأس یک هیئت عالیرتبه دولتی عازم امارت متحده عرب گردیده بود، با جلالتمآب عمر بن غالب معاون و سرپرست اداره هوانوردی ملکی آنکشور دیدار کرد.


در این دیدار دو طرف پیرامون آغاز پروازهای کام ایر، ایر عربیا، پروازهای کارگو شرکت هوایی امارات و اتحاد ایرویز و همچنان در رابطه به قیمت های تکت کابل – دوبی – کابل صحبتهای بعمل آمد و واضح گردید که بعضی اوقات افزایش در نرخ تکت های فعلی خلاف موافقتنامه امضا شده میان دو کشور میباشد. که طرف امارات وعده سپرد تا افزایش قیمت که توسط شرکت های اماراتی صورت میگرفت را بعد از این کنترول جدی خواهند نمود.
در جلسه متذکره در ارتباط به پروازهای کام ایر در مسیر دوبی نیز صحبت بعمل آمد و از جانب آنطرف وعده سپرده شد که در آینده نزدیک اجازه پرواز برای شرکت هوایی کام ایر در مسیر دوبی داده خواهد شد، و در عین حال از جانب افغانستان نیز خاطرنشان گردید تا برای پروازهای ایر عربیا در مسیر دوبی – کابل اجازه داده خواهد شد.