پیر میادون سفیر اتحادیه اروپا مقیم کابل با داکتر محمد قاسم وفایی زاده رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی دیدار کرد. در این دیدار که بعد از ظهر امروز (دوشنبه ۱۵ میزان) در مقر اداره هوانوردی ملکی انجام شد؛ دو طرف پیرامون همکاری های دوجانبه در عرصه هوانوردی ملکی میان اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.


داکتر وفایی زاده با اشاره با سفر اخیر اش به مونتی نگرو حضور در نشست بین المللی سازمان مصونیت اتحادیه اروپا گفت که مساله خروج شرکت های هوایی افغانستان از لست سیاه این اتحادیه از اولویت های مهم این اداره می باشد. رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی افزود که گام مهم و موثر در این زمینه برداشته شده و شرکای بین المللی این اداره نیز در جریان آن قرار دارند.
در مقابل سفیر اتحادیه اروپا ضمن اعلام هرنوع همکاری با جانب افغانستان جهت خروج شرکت هوایی داخلی از لست سیاه این اتحادیه گفت که آنان از هر گونه تلاش و اقدام در این زمینه به گرمی استقبال می کنند.
در این دیدار پیرامون تشدید هماهنگی ها در زمینه انتقال مسوولیت های کنترول میادین هوایی کشور از نیروهای حمایت قاطع به اداره هوانوردی ملکی نیز بحث و گفتگوی مفید و همه جانبه صورت گرفت.
ریاست عمومی اداره هوانوردی ملکی به تمام ریاست های بخش های اداری – تخنیکی این اداره هدایت جدی داده است تا با توجه به اولویت های مهم کاری، هم در بخش تطبیق برنامه های داخلی و هم در بخش کمک و هماهنگی با همکاران بین المللی (اتحادیه اروپا و ایکاو) همکاری جدی داشته باشند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۱۵ میزان ۱۳۹۸