dir="rtl"> برگزاری نشست هیئت رهبری اداره هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

برگزاری نشست هیئت رهبری اداره هوانوردی ملکی

۲ جوزا ۱۴۰۰
این نشست قبل از ظهر امروز یک‌شنبه به رهبری فهد داود مومند رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی برگزار شد، که پیرامون انتقال مسؤلیت‌های میدان های هوایی بین المللی کشور، آماده‌گی جهت افتتاح میدان هوایی ولایت خوست و سپری نمودن موفقانه‌ی مرحلۀ دوم تفتیش سازمان ایکاو، بحث صورت گرفت.

آقای مومند ضمن صدور هدایات لازم در زمینۀ موارد فوق، تأکید ورزید که جهت انتقال مسؤلیت‌های میدان‌های هوایی بین‌المللی کشور، از هرگونه امکانات دست‌داشته استفاده صورت گیرد.