dir="rtl"> جلسه آنلاین اداره هوانوردی ملکی با UNOPS، بخش اقتصادی سفارت ایتالیا و وزارت مالیه برگزار شد | Civil Aviation Authority of Afghanistan

جلسه آنلاین اداره هوانوردی ملکی با UNOPS، بخش اقتصادی سفارت ایتالیا و وزارت مالیه برگزار شد

جلسه اداره هوانوردی ملکی با UNOPS، بخش اقتصادی سفارت ایتالیا و وزارت مالیه قبل از ظهر امروز سه‌شنبه به‌صورت آنلاین برگزار شد. در این جلسه، در مورد تعدیل قرارداد مالی و قرضه سفید پروژه توسعه و انکشاف میدان هوایی بین‌المللی هرات بحث و گفتگو صورت گرفت.

در این جلسه، فیصله گردید تا اداره هوانوردی ملکی و وزارت مالیه تعدیلات قرارداد مالی و قرضه سفید را ترتیب و با سفارت محترم ایتالیا طی یک هفته شریک سازند. همچنین در این جلسه فیصله به عمل آمد تا جهت پیگیری جدی موضوع؛ جلسه دیگری در هفته آینده بین نهادهای مربوطه دایر گردد.
داکتر محمدقاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی در این نشست، بر هماهنگی بیشتر جهت تسریع تعدیل قرارداد مالی پروژه توسعه میدان هوایی بین‌المللی هرات تأکید نموده و گفت هرچه زودتر بعد از تعدیل این قرارداد، کار عملی پروژه متذکره آغاز گردد.
قابل‌یادآوری است که کشور ایتالیا درزمینه راه‌اندازی و کمک مالی این پروژه تعهد مالی داشته و همکار است.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
21 اسد 1399