dir="rtl"> نشست هماهنگی میان ادارۀ هوانوردی ملکی و شرکت‌های هوایی داخلی و خارجی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

نشست هماهنگی میان ادارۀ هوانوردی ملکی و شرکت‌های هوایی داخلی و خارجی

دوشنبه-۴حوت ۱۳۹۹
این نشست به ریاست امانزیب انصاری، معین عملیاتی ادارۀ هوانوردی ملکی و اشتراک مسئولین شرکت‌های هوایی (امارات، العربیه کام ایر، ترکش‌ایرلاین، آریانا و شرکت خدماتی GACC) برگزار شد.
هدف از برگزاری این نشست، بحث و تبادل نظر در رابطه به توافق‌نامۀ خدمات حمل و نقل زمینی معیاری، کیفیت خدمات، شفافیت جمع‌آوری عواید و قیمت تکت پروازهای خارجی عنوان می‌شود.
در نخست معین عملیاتی این اداره، پیرامون فیس تکت پروازه‌های خارجی، شفافیت در روند جمع‌آوری عواید و استفاده از خدمات حمل‌ونقل زمینی که توسط شرکت خدماتی (GAAC) ارائه می‌گردد، بحث مفصل نموده و پیشنهادات شان را در زمینه مطرح کردند.
سپس نمایندگان شرکت‌های هوایی یاد شده، نگرانی‌های خویش را در رابطه به موارد مطرح‌شده ابراز نمودند که آقای انصاری بعد از استماع نگرانی‌های آنان، وعده سپرد که ادارۀ هوانوردی ملکی، برای حل مسائل موجود توجه لازم خواهند کرد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه