dir="rtl"> جواز فعالیت مجدد شرکت هوایی آریانا از سوی اداره هوانوردی ملکی اعطا شد | Civil Aviation Authority of Afghanistan

جواز فعالیت مجدد شرکت هوایی آریانا از سوی اداره هوانوردی ملکی اعطا شد

شرکت هوایی آریانا بعد از تفتیش و ارزیابی های تخنیکی به صورت موفقانه پروسه ریسرتفکیشن را سپری کرده و روز گذشته (دوشنبه ۶ عقرب) در یک مراسم رسمی با حضور داشت انجینیر یما یاری وزیر ترانسپورت، جواز فعالیت مجدد این شرکت توسط داکتر محمد قاسم وفایی زاده رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی به هیات مدیره آن اعطا شد.

محفل با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم و نشر سرود ملی آغاز شد. سپس انجینیر یما یاری وزیر ترانسپورت سخنرانی کرده و در صحبت هایش به اهمیت سکتور هوانوردی و جایگاه شرکت هوایی آریانا در این عرصه پرداخت. وزیر ترانسپورت تصریح کرد که اصلاحات جدی در سکتور هوانوردی کشور در دستور کار حکومت قرار دارد و بخشی عمده این اصلاحات شامل شرکت هوایی آریانا نیز می شود. آقای یاری افزود که تمام بخش های شامل سکتور هوانوردی وظیفه دارند تا به صورت جدی و در هماهنگی با هم موضوع اصلاحات را جدی گرفته و با تشریک مساعدی در تطبیق آن گام بردارند.

در ادامه داکتر محمد قاسم وفایی زاده رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی سخنرانی کرده و پایان موفقانه تفتیش و بررسی فعالیت های شرکت هوایی آریانا را به هیات مدیره این شرکت تبریک گفت.

ضرورت اصلاحات جدی

داکتر وفایی زاده افزود: کلید موفقیت سکتور هوانوردی شرکت هوایی آریانا است. بدون فعال شدن این شرکت کنترول قیمت مارکیت ممکن نیست. آریانا نیاز به اصلاحات جدی دارد. رییس اداره هوانوردی ملکی هم چنان گفت: ما می توانیم با تقویت شرکت های داخلی و فعال شدن خطوط پرواز به کشورهای مختلف منطقه، جلو زورگویی کشورهای قدرتمند را بگیریم و این کار با تحرک و فعال شدن شرکت های داخلی ما امکان پذیر است.

او تصریح کرد که اداره هوانوردی متعهد به ایجاد رقابت سالم میان شرکت های داخلی هست. این سکتور باید تقویت شو و با توجه به افزایش مسافر، این سکتور باید جواب گوی تقاضای مارکیت باشد و این مساله ضرورت به تقویت و اصلاحات جدی دارد.

در این ادامه این مجلس، عالم شاه ابراهیمی رییس شرکت هوایی آریانا صحبت کرده و از همکاری و تلاش ریاست عمومی اداره هوانوردی ملکی در امر بازنگری فعالیت های شرکت هوایی آریانا تقدیر کرد. او افزود که آریانا به عنوان یک نهاد ملی تلاش می کند تا نقش فعال در عرصه سکتور ترانسپورت هوایی کشور داشته باشد. در پایان این مجلس، جواز فعالیت مجدد به شرکت هوایی آریانا توسط داکتر وفایی زاده با حضور داشت انجینیر یما یاری وزیر ترانسپورت به هیات مدیره ای شرکت اعطا شد.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه

۷ عقرب ۱۳۹۸