dir="rtl"> دیدار رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی با رییس شرکت هوایی آریانا | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دیدار رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی با رییس شرکت هوایی آریانا

محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با کپتان محمد نادر عمر رئیس و نیکولای مشاور شرکت هوایی آریانا این شرکت قبل از ظهر امروز یک شنبه (۲۰ حوت ۱۳۹۶) در دفتر کارش دیدار کرد.


در این نشست غلام جیلانی وفا معین عملیاتی و انسپکتران مصئونیت پرواز این اداره نیز حضور داشتند. در این نشست روی چگونگی آغاز پروسه Re – Certification شرکت متذکره بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
Re – Certification شرکت هوایی آریانا یکی از خواستهای دفتر مصئونیت هوانوردی اتحادیه اروپا بخاطر خروج افغانستان از لیست سیاه پرواز ها این اتحادیه می باشد. با تکمیل شدن پروسه Re – Certification شرکت هوایی آریانا یک گام دیگر به آغاز پرواز شرکت هوایی افغانی به اروپا نزدیک می شویم .
رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی تلاش دارند تا پرواز شرکت هوایی افغانستان به کشور های اروپایی آغاز گردد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
20 حوت 1396