سفیر اتحادیه اروپا با رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی ملاقات نمود

امروز چهار شنبه، داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با پیری مایودون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در دفتر کارش دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار روی خروج افغانستان از بلک لیست کشور های اروپایی و همچنان در مورد تفتیش سازمان ایکاو و پیشرفت های که در عرصه استندرد سازی هوانوردی ملکی صورت گرفته، بحث و صحبت مفصل صورت گرفت.
همچنان در این ملاقات، دو طرف روی ترانزیشن و انتقال مسئولیت های چهار میدان هوایی بین المللی از قوایی ناتو به اداره هوانوردی ملکی صحبت نمود.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
1 اسد 1399