dir="rtl"> با مستقل شدن اداره هوانوردی ملکی برنامه اصلاحات اساسی کلید خورده است (چند سخنی ساده از چند لایگی و دشواری اصلاحات) | Civil Aviation Authority of Afghanistan

با مستقل شدن اداره هوانوردی ملکی برنامه اصلاحات اساسی کلید خورده است (چند سخنی ساده از چند لایگی و دشواری اصلاحات)

اداره هوانوردی ملکی، نقش مهمی را در تامین اتصال منطقوی و افزایش مبادلات تجاری میان افغانستان و کشور های منطقه ایفا می نماید. معیاری سازی سکتور هوانوردی ملکی هدف اساسی و بزرگ جلالتماب رئیس جمهور و رهبری دولت و مسئولیت اداره هوانوردی ملکی است، تا هوانوری ملکی کشور بتواند در مطابقت با معیارها و استاندارد های بین المللی فعالیت نماید و در هیچ لیست سیاهی قرار نداشته باشد.
معیاری سازی سکتور هوانوردی ملکی دارای چند پایه اساسی است:
۱- استاندارد سازی اداره هوانوردی ملکی بعنوان نهاد قانون گذار در عرصه هوانوردی ملکی و نظارت کننده مصئونیت و امنیت هوانوردی ملکی.
۲- استاندارد سازی شرکت های هوایی و تنظیم فعالیت آنها در مطابقت با الزامات و توصیه های بین المللی
۳- معیاری سازی میدان های هوایی در مطابقت با استاندارد های سازمان بین المللی هوانوردی ملکی، با اولویت داده به میدان های هوایی بین المللی کشور.
۴- معیاری سازی سیستم کنترول ترافیک هوایی و ایرناویگیشن
••••••
در هر سه مورد محدودیت ها و چالش های اساسی وجود دارد که شامل نبود یا کمبود منابع مالی و عدم هماهنگی میان ادارات دخیل و استفاده مشترک نظامی و ملکی از تاسیسات و میدان های هوایی ملکی کشور است.
اصلاحات در اداره هوانوردی ملکی نیز در دو جبهه باید صورت گیرد. اول مبارزه با فساد اداری و ایجاد شفافیت و حسابدهی و دوم ایجاد ظرفیت های انسانی و ایجاد چهارچوب های حقوقی و اداری در مطابقت با استاندارد های بین المللی و سپری نمودن تفتیش جهانی نظارت مصئونیت سازمان ایکاو USOAP و تفتیش سیستم امنیت هوانوردی ملکی یا USAP. اقدام موثر در این زمینه هم ضرورت به حمایت سیاسی دارد و هم نیاز به تامین مالی. با اینکه اداره هوانوری ملکی در میان ادارات سکتوری، سومین اداره عایداتی کشور است؛ اما سرمایه گذاری مالی در آن کمتر صورت گرفته است. کار مندان تخنیکی اداره برای عیار شدن با شرایط بین المللی ضرورت به آموزش های مسلکی و اساسی در بخش تیوری و عملی دارد که مستلزم تخصیص بودجه و امکانات مالی است.
استاندارد سازی شرکت های هوایی نیز با دو چالش اساسی مواجه است. یکی کمبود سرمایه گذاری و مشکلات مالی و نبود حمایت کافی از شرکت های هوایی داخلی و دوم نبود ظرفیت تعامل با شرایط بازار. شرکت هوایی داخلی توانایی خریدن طیارات جدید با قیمت زیاد را ندارند و اغلب از طیارات کهنه بخاطر ارزان بودن شان استفاده می نمایند. ساختار شرکت های هوایی سهامی نیست و سرمایه گذار واحد بدلیل قیمت بودن سکتور هوانوردی توان سرمایه گذاری لازم را ندارد. در کنار آن سوء مدیریت مالی و ناتوانی در مهار نمودن فرصت های موجود در بازارهای داخلی و منطقه ای در رقابت با شرکت های قدرتمند منطقه عامل دیگری در عقب مانی شرکت های هوایی است.
•••••••
در بخش توسعه و معیاری سازی میدان های هوایی نیز، مشکل عمده در قدم اول سرمایه گذاری ناکافی است. در اغلب کشور های جهان توسعه یک میدان هوایی بین المللی معیاری حد اقل دو میلیارد دالر هزینه بر می دارد. میدان هوایی بسشن در افغانستان نیز با همین حدود سرمایه به مقصد استفاده نظامی اعمار گردیده است. میدان های هوایی بزرگی مانند دوبی و استانبول و فرانکفورت را اصلا نباید شامل این قیاس نمود. در افغانستان بودجه تاسیس و اعمار میدان های هوایی در چند مرحله از ده میلیون دالر تجاوز نمی کند. دولت با محدودیت بودجوی که دارد توان صرف بودجه بیشتر از این برای میدان های هوایی ندارد و باید برای مصرف بودجه ملی اولویت بندی درست را داشته که در آن بقول جناب جلالتماب رئیس جمهور، زراعت و صحت و بخش های تولیدی مانند هر کشور دیگر اولویت اساسی اند.
با وجود محدودیت های بودجوی مشکل دیگر توسعه بیش از حد توان میدان سازی در تمام ولایات کشور است. با اینکه اداره هوانوردی ملکی پالیسی مشخصی را برای اعمار و تاسیس میدان هوایی در ولایات کشور تنظیم نموده است که شاخص ها و معیارهای مشخصی را برای درک ضرورت و منطق اعمار میدان هوایی در هر ولایت تعریف نموده است؛ اما در عمل تطبیق آن نا ممکن بوده است. تقاضا برای ساخت میدان هوایی درهر ولایت وجود دارد و در صورتی که به آن جواب مثبت داده نشود به تبعیض و بی عدالتی و عدم توجه تفسیر می شود. در حالیکه دولت نمی تواند از بودجه داخلی خود اعمار بیش از سه یا چهار میدان اساسی و معیاری را تمویل نماید.
••••••
بخش عمده دیگری که در سکتور هوانوردی کشور اهمیت فوق العاده حیاتی دارد خدمات ترافیک هوایی برای کنترول حریم فضایی و نشست و برخاست طیارات در میدان های هوایی است. سیستم های مورد استفاده در این بخش عمدتا تکنالوژی روز و سیستم گران قیمتی است. در افغانستان تنها ارزش قرار داد رادار های مستقل حدود ۱۱۲ میلیون یورو است که با شرکت تالس عقد گردیده است.
البته با توجه به میزان عواید اداره هوانوردی ملکی از بابت فیس حق العبور پروازها و فیس نشست و برخاست و توقف طیارات و تکس مسافرین، این اداره یک اداره خود کفا شمرده می شود؛ اما بدلیل مرکزی بودن سیستم مالی افغانستان و بازتوزیع عواید عمومی دولت سهم سکتور هوانوردی ملکی از بودجه بازتوزیع شده کافی امور و شافی مشکلات نیست.
••••••
اصلاحات در سکتور هوانوردی با آغاز پروسه تفتیش سازمان ایکاو که برای اولین بار در تاریخ هوانوردی کشور صورت می گیرد عملا آغاز گردیده و پیشرفت خوبی داشته است و تکمیل آن حد اقل یک سال دیگر وقت می گیرد. معین پالیسی اداره امانزیب انصاری و معین عملیاتی کپتان شهریار با ریاست استاندارد های پرواز بصورت متمرکز روی این روند کار می کنند.
بهبود خدمات و سطح مصئونیت پرواز های شرکت های هوایی نیز در اثر اتخاذ تدابیر لازم و سختگیری های مصئونیتی بیشتر بهبود چشمگیری حاصل نموده است. بهبود سطح مصئونیت طیارات شرکت های هوایی داخلی آریانا و کام ایر در تفتیش صفا از ۹ به ۲، نشان دهنده تغییر چشمگیر در یک سال اخیر است.
در بخش میدان های هوایی نیز، برنامه اصلاحات اساسی از میدان هوایی کابل آغاز گردیده است. در یک ماه اخیر ماستر پلان مدیریتی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی برای اصلاحات تنظیم و مورد تایید جناب رئیس جمهور قرار گرفت. اولین قدم برای تطبیق آن ایجاد مدیریت واحد ملکی و تعیین رئیس جدید میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در بست فوق رتبه بود. جنرال سید عمر صبور به هدف تطبیق برنامه اصلاحات اساسی و مبارزه با فساد و بی نظمی گماشته شده است تا تغییرات مثبت را برای بهبود عرضه خدمات برای مسافرین بوجود آورد. تغییر سیستم امنیت هوانوردی، خدمات گروند هندلنگ، حفظ و مراقبت و ایجاد نظم در میدان و کاهش مشکلات از گام های اساسی شامل این پلان مدیریتی است.
در کنار آن، تطبیق چهار پروژه بزرگ از طریق مشارکت عامه و خصوصی به شمول اعمار ترمینل جدید مسافرین با ظرفیت بیش از ۵ میلیون مسافر در سال و ۴۰۰ میلیون دالر سرمایه گذاری، ترمینل کارگو و زون پروسس صادرات برای تسهیل صادرات و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور به اضافه اعمار هوتل پنج ستاره در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی سر از اول سال جدید گام های بزرگی اند که در کنار استاندارد سازی میدان هوایی برای سرتیفیکیشن ایکاو، برداشته شده اند.
•••••••
القصه اینکه اصلاحات ادامه دارد و اکنون با مستقل شدن اداره این تلاش ها شدت یافته است؛ اما کمبود منابع مالی و نبود حمایت های لازم اقتصادی روند تغییر را با کندی مواجه می سازد. در هر حال ما متعهد به اعمال اصلاحات و ایجاد تغییر مثبت هستیم چه کند و چه تند، این روند متوقف نمی شود. ما با همکاران پرتلاش و متعهد خود برای آبادی افغانستان و وصل نمودن آن به منطقه و جهان تلاش می کنیم.

زنده باد افغانستان
تل دی وی افغانستان