dir="rtl"> اطلاعیه اداره هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

اطلاعیه اداره هوانوردی ملکی

بعضی رسانه‌ها به نقل از یک پیام دفتر سازمان ملل در کابل از توقف پرواز ها در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بدلیل آزمایش موشکی ایران خبر داده اند.
در حالیکه چنین اطلاعیه های مربوط به نهاد صادر کننده آن بوده و در میدان هوایی حامد کرزی، هیچ پرواز ملکی به این دلیل معطل یا متوقف نگردیده است.

جریان ترافیک هوایی از فضای افغانستان و در میدان های هوایی بین المللی کشور بدون هیچ گونه وقفه ای حتی در روز های ابری و ریزش برف جریان داشته است.

هشدار های امنیتی یا تدابیر امنیتی و مصیونیتی در سکتور هوانوردی برای تامین مصیونیت پرواز ها یک امر عادی است که در صورت ضرورت طی یک نوتم NOTAM به همه شرکت ها از سوی اداره هوانوردی ملکی صادر می گردد. در حالیکه اداره هوانوردی کشور چنین نوتمی را صادر ننموده و ضرورتی برای صدور آن نیز وجود نداشته است.

اداره هوانوردی ملکی با تکذیب این خبر، از رسانه های محترم تقاضا دارد تا در نشر اخبار دقت لازم نموده و بعد از مستند سازی و تایید آن از سوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان به نشر آن اقدام نمایند.

امریت اطلاعات و ارتباط عامه
۱۷ جدی ۱۳۹۸