dir="rtl"> مراسم بزرگداشت از روز جهانی هوانوردی (7دسمبر2020) | Civil Aviation Authority of Afghanistan

مراسم بزرگداشت از روز جهانی هوانوردی (7دسمبر2020)

اداره هوانوردی ملکی از این روز در حالی بزرگداشت کرد که صنعت هوانوردی در یک‌سال گذشته گواه رویدادهای ناگواری بوده است که در تاریخ هوانوردی، بی‌پیشینه عنوان می‌شود. به گزارش انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (آیاتا) آسیب ناشی از ویروس کرونا، ۱۱۸.۵ میلیارد دالر زیان مالی در سال ۲۰۲۰ و ضرر ۳۸.۷ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۱ را برآورد کرده است.
هوانوردی ملکی افغانستان نیز در این سال گواه دست‌آوردهای مهمی در راستای تحقق چندین پروژۀ بزرگ و دشواری‌های ناشی از ویروس کرونا بوده است. به گفتۀ داکتر محمدقاسم وفایی‌زاده، رئیس عمومی این اداره، در سال مالی 1399 خورشیدی، 60 میلیون دالر کسر بودجه به عواید هوانوردی کشور وارد شده است؛ و دو شرکت هوایی (آریانا و کام‌ایر) 40 میلیون دالر زیان مالی دیده اند.
در همین حال آقای وفایی زاده در مورد پروژه‌های انکشافی این اداره می‌گوید که اکنون، 64 میدان هوایی کوچک، محلی و بین الملی تحت نظارت اداره هوانوردی ملکی فعالیت می‌کنند؛ قرار است میدان‌های هوایی فراه، ارزگان و خوست و همچنین میدان هوایی شیبرتو بامیان در آینده به میدان‌های هوایی بین‌المللی ارتقا نمایند؛ میدان‌های هوایی خوست، شیبرتوی بامیان و جلال آباد در حال اعمار اند و میدان هوایی لوگر نیز جزء برنامه‌های انکشافی این اداره است که قرار است این میدان، بعد از سال 2030 تکمیل ‌گردد.
رئیس عمومی این اداره افزود که صد سند به منظور آماده‌گی برای مرحلۀ دوم تفتیش سازمان جهانی (ایکاو) آماده کرده اند و در ضمن انتظار دارند که قانون هوانوردی ملکی افغانستان از سوی وزارت عدلیه نهایی گردد تا در این راستا بتوانند موفقانه از مرحله دوم تفتیش ایکاو گذر نمایند. هم‌چنان رهبری اداره هوانوردی ملکی در نظر دارند که طرزالعمل به خاطر حمایت از خانوادۀ هوانوردی ملکی تهیه نمایند.
داکتر وفایی‌زاده گفت که شرکت‌های هوایی آریانا و کام‌ایر اکنون از نظر معیارهای سازمان جهانی ایکاو نمرات خوبی اخذ نموده اند. وی افزود، درگذشته نمره معیاری شرکت هوایی کام ایر در صفا رمپ انسپکشن بالاتر از 7.5 بود؛ اما فعلاً در آخرین تفتیش (صفا رمپ انسپکشن) که 64 کشور عضویتشان را دارد، نمره معیاری کام ایر 0.00 رسیده است، درحالی‌که استندرد اتحادیه اروپا 2 است.
رئیس عمومی میدان هوایی بین المللی حامدکرزی نیز در این مراسم از دست‌‎آوردها، چالش‌ها و برنامه‌های این میدان هوایی صحبت نموده، تأکید نمود که چندین برنامۀ خورد و بزرگ برای بهبود وضعیت میدان هوایی حامدکرزی جریان دارد.
رهبری اداره هوانوردی ملکی به مناسبت روز جهانی هوانوردی، از شرکت‌های هوایی داخلی و خارجی که در افغانستان فعالیت می‌کنند، برخی کارکنان اداره هوانوردی ملکی و بعضی کارکنان میدان هوایی حامدکرزی به دلیل کارکردهای شان در شرایط نامطلوب ناشی از ویروس کرونا، تقدیر نمود.
7 دسمبر روز جهانی هوانوردی است، در این تاریخ در سال 1944 کنوانسیون بین‌المللی هوانوردی امضأ شد و در پی آن سازمان هوانوردی جهان ایجاد شد؛ این سازمان 28 سال پیش در سال 1992، طی قطعنامه‌ای این روز را به عنوان روز جهانی هوانوردی اعلام کرد. کشورهای جهان همه‌ساله از این روز گرامی‌داشت می‌نمایند و بر اهمیت صنعت هوانوردی روی زنده‌گی بشر از نظرگاه اقتصادی و ارتباطات، معیارهای بین‌المللی مصؤنیت پرواز، مقررات حمل و نقل هوایی و ارتقای صنعت هوانوردی تأکید می‌ورزند. اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان برای دومین بار است که از این روز گرامی‌داشت می‌نماید.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
17 قوس 1399