dir="rtl"> بزنس لاونچ مروارید در ترمینل بین المللی میدان هوایی حامد کرزی به بهره برداری سپرده شد | Civil Aviation Authority of Afghanistan

بزنس لاونچ مروارید در ترمینل بین المللی میدان هوایی حامد کرزی به بهره برداری سپرده شد

داکتر محمد قاسم وفایی زاده، ریس اداره هوانوردی ملکی بزنس لاونچ مروارید را در ترمینل بین المللی میدان هوایی حامد کرزی افتتاح نمود. این لاونچ که تحت قرار داد با شرکت آریانا ناس بصورت معیاری ساخته شده، خدمات معیاری و استندرد را برای مسافرین و استفاده کنندگان خدمات هوایی فراهم می سازد.


ریس اداره هوانوردی ملکی در سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از مسئولین شرکت یاد شده، تاکید نمود که فراهم سازی سهولت و ارایه خدمات با کیفیت برای مسافرین وظیفه اداره هوانوردی و شرکت های دخیل در میدان هوایی حامد کرزی می باشد و باید تمامی مسئولین در این زمینه تلاش جدی و موثر انجام دهند.